Tournoi individuel du 31 janvier 2017

Photo tournoi individuel 31 janvier- 3

Photo tournoi individuel 31 janvier- 3

Photo tournoi individuel 31 janvier 2017 - 2

Photo tournoi individuel 31 janvier 2017 - 2